Menu

AVG advies

Met “raad” en ‘tips” ondersteunen wij organisaties die zelf de invoering en het actueel houden van de AVG maatregelen willen uitvoeren. Dat is terecht én ook een goede zaak. Immers door het zelf te doen vergaart de organisatie inzicht, kennis en vaardigheden.

Maar dat valt in de praktijk niet altijd mee. Daarom ondersteunen wij organisaties bij de implementatie van de AVG met “maatwerk adviezen” gebaseerd op uw wensen. Dat doen we aan de hand van u vragen over de AVG.

Heeft u AVG advies nodig omdat u het bovenstaande herkend of u onnodige risico’s wilt uitsluiten bij het werken met (persoons-)gegevens in uw organisatie of een frisse blik? Dan is AVG-CARE u graag van dienst om uw privacy goed te regelen. Afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie en hoe u (persoons-)gegevens verwerkt bepalen we, samen met u, hoe u het beste aan de AVG kunt voldoen.

AVG advies begint met kennismaken

Voor het uitbrengen van AVG adviezen, plannen we graag een gratis adviesgesprek in bij u op kantoor. Dan kunnen we gelijktijdig met elkaar kennismaken én kijken of het klikt. In dit gesprek gaan we samen na waar uw organisatie staat met de implementatie van de AVG én op welke onderdelen u graag door ons wordt geadviseerd.

Onze AVG advies dienstverlening

Ons AVG advies is gericht op maatwerk. Omdat organisaties van elkaar verschillen in kennis en ervaring met de AVG; maar ook in cultuur en gewoonte van werken.

Waar helpen wij u graag mee:

 • presentatie aan bestuur, directie en/of medewerkers over de verplichtingen van de AVG
 • opstellen ‘handreiking’ do’s and dont’s
 • begeleiden van de Functionaris Gegevensbescherming of andere AVG uitvoerder
 • beantwoorden (schriftelijk) van vragen die mensen van de organisatie hebben
 • opstellen van een Plan van Aanpak
 • uitvoeren van een periodieke AVG audit
 • adviezen in de vorm die het beste bij jullie organisatie past

Wilt u meer weten over onze AVG advies mogelijkheden, of wilt u gebruik maken van het gratis adviesgesprek? Maak dan vandaag nog een afspraak met AVG-CARE.

Maak een afspraak

Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Geldt de AVG ook voor mijn organisatie? Ja, elke organisatie (bedrijf, overheid, vereniging of stichting) die persoonsgegevens van andere verwerkt (verzamelt, gebruikt) heeft te maken met de AVG.
 • Mag ik persoonsgegevens van anderen verwerken?
  Nee, u mag niet zomaar zonder een grondslag (redenen) persoonsgegevens van anderen verwerken. U moet daarvoor aan minstens 1 van deze 6 voorwaarden voldoen:
  • u moet toestemming hebben van de persoon om wie het gaat;
  • het is nodig om een overeenkomst uit te voeren. Bijvoorbeeld u moet adresgegevens verwerken om uw product bij iemand te kunnen bezorgen;
  •  het is nodig om een wettelijke verplichting na te komen.
  • Het doen van belastingaangifte;
  • het is nodig om iemands leven of gezondheid te beschermen en u kunt die persoon niet om toestemming vragen;
  • het is nodig om een taak van algemeen belang uit te voeren;
  • het gaat om een gerechtvaardigd belang te behartigen. U moet bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken in uw personeelsadministratie om salaris uit te kunnen betalen.
 • Wat levert de AVG mij als organisatie op? Allereerst u voorkomt ‘imagoschade’ als u negatief in het nieuws komt door slordig omgaan met gegevens van anderen. Ten tweede, bewustwording hoe het beste en veilig kunt omgaan met gegevens van die anderen u hebben toevertrouwd. Dat is impliciet uw zorgplicht.