Menu

AVG-advies

Onze advisering is erop gericht dat uzelf de invoering en het actueel houden van de AVG maatregelen binnen uw organisatie kunt uitvoeren. Door het zelf, of met ondersteuning, te doen vergaart de organisatie immers inzicht, kennis en vaardigheden.

Maar als dat in de praktijk toch niet helemaal lukt, ondersteunen wij uw organisaties bij de implementatie van de AVG. Dat doen we aan de hand van uw wensen.

Heeft u AVG-advies nodig, omdat u het bovenstaande herkent of omdat u onnodige risico’s wilt uitsluiten bij het werken met (persoons-)gegevens in uw organisatie? Dan is AVG-CARE u graag van dienst om uw privacy goed te regelen. Afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie en hoe u (persoons-)gegevens verwerkt bepalen we, samen met u, hoe u het best aan de AVG kunt voldoen.

AVG-advies begint met kennismaken

Voor het uitbrengen van AVG-adviezen, plannen we graag een gratis adviesgesprek in bij u op kantoor. Dan kunnen we gelijktijdig met elkaar kennismaken. In dit gesprek gaan we samen na waar uw organisatie staat met de implementatie van de AVG en op welke onderdelen u graag door ons wordt geadviseerd.

Ons AVG-advies dienstverlening

Ons AVG-advies is gericht op maatwerk. Dat komt niet alleen doordat organisaties van elkaar verschillen in kennis en ervaring met de AVG, maar ook in cultuur en gewoonte van werken.

Waar helpen wij u graag mee:

 • Presentatie aan bestuur, directie en/of medewerkers over de verplichtingen van de AVG.
 • Opstellen ‘handreiking’ do’s and don’ts.
 • Begeleiden van de Functionaris Gegevensbescherming of andere AVG-uitvoerder.
 • Beantwoorden (schriftelijk) van vragen die mensen in uw organisatie hebben.
 • Opstellen van een plan van aanpak.
 • Uitvoeren van een periodieke AVG-audit.
 • Adviezen in de vorm die het beste bij uw organisatie past.

Wilt u meer weten over onze AVG-advies mogelijkheden, of wilt u gebruik maken van het gratis adviesgesprek? Maak dan vandaag nog een afspraak met AVG-CARE.

Maak een afspraak

Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Geldt de AVG ook voor mijn organisatie? Ja, elke organisatie (bedrijf, overheid, vereniging of stichting) die persoonsgegevens van andere verwerkt (verzamelt, gebruikt) heeft te maken met de AVG.
 • Mag ik persoonsgegevens van anderen verwerken?
  Nee, u mag niet zomaar zonder een grondslag (reden) persoonsgegevens van anderen verwerken. U moet daarvoor aan minstens 1 van deze 6 voorwaarden voldoen:
  • U moet toestemming hebben van de persoon om wie het gaat;
  • Het is nodig om een overeenkomst uit te voeren. Bijvoorbeeld als u adresgegevens moet verwerken om uw product bij iemand te kunnen bezorgen;
  • Het is nodig om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Het doen van belastingaangifte;
  • Het is nodig om iemands leven of gezondheid te beschermen en u kunt die persoon niet om toestemming vragen;
  • Het is nodig om een taak van algemeen belang uit te voeren;
  • Het gaat om een gerechtvaardigd belang te behartigen. U moet bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken in uw personeelsadministratie om salaris uit te kunnen betalen.
 • Wat levert de AVG mij als organisatie op? Allereerst voorkomt u ‘imagoschade’ als u negatief in het nieuws komt vanwege het slordig omgaan met gegevens van anderen. Ten tweede geldt de bewustwording hoe u het best en veilig kunt omgaan met gegevens van anderen, die zij aan u hebben toevertrouwd. Dat is impliciet uw zorgplicht.