Menu

Privacy goed geregeld!

maak een afspraak >>

AVG-check

Als u organisatie persoonsgegevens verwerkt, van wie dan ook in welke vorm dan ook, dan is voor u organisatie de AVG van toepassing. Onze AVG-check geeft gelijk inzicht in wat u moet doen voor de AVG.

Om u inzicht te geven in hoe de AVG uw organisatie raakt, hebben wij een AVG-check opgesteld met 12 vragen. Als u organisatie actief is in de ‘zorg’, dan is óók NEN 7510 voor uw organisatie van toepassing, daarvoor hebben wij de check met 5 extra vragen uitgebreid.

Gratis AVG-check aanvragen

De gratis AVG-check

De AVG-check (met of zonder NEN 7510 vragen) wordt ingezet als een eerste kennismaking met de AVG, maar ook steeds vaker als een second opinion. De gratis* AVG-check doen wij samen, bij u op kantoor. Ook ontvangt u het gratis adviesrapport. Daarmee is het mogelijk om zelf met de AVG aan de slag te gaan. Natuurlijk bel ik u na enige tijd met de vraag of u dat lukt, en bespreken we gelijk hoe ik u kan helpen met AVG.

De kern van de AVG

De verantwoordelijke treft passende organisatorische, procesmatige en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

NEN 7510

NEN 7510 is een norm voor informatiebeveiliging en biedt kaders specifiek voor de zorgsector. De norm bestaat uit twee delen, NEN 7510-1 gaat in de kern uit van een Information Security Management Systeem (ISMS). En NEN 7510-2 bestaat uit maatregelen (gebaseerd op ISO 27002) voor informatiebeveiliging.

Maak een afspraak

Wilt u gebruik maken van de gratis AVG-check? Maak dan vandaag nog een afspraak met AVG-CARE!

gratis* ook geen reiskosten voor 0317 en 0318; daarbuiten op aanvraag.

Ik wil meer weten!