Menu

AVG check

De AVG heeft betrekking op alle activiteiten die binnen de organisatie worden uitgevoerd waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Om u inzicht te geven in hoe de AVG uw organisatie raakt, hebben wij een AVG check opgesteld. De AVG check bestaat uit 12 vragen op basis van de AVG en de uitvoeringswet AVG, ook wel afgekort als UAVG.

Gratis AVG Check aanvragen

De gratis AVG check

De AVG check wordt ingezet als een eerste kennismaking met de AVG, maar ook steeds vaker als een second-opinion. Op basis van de gratis* AVG check, die ik samen met u bij u op kantoor doorneem, ontvangt met een week het gratis adviesrapport. Daarmee is het mogelijk om zelf met de AVG aan de slag te gaan. Natuurlijk bel ik u na enige tijd met de vraag of u dat lukt, en bespreken we gelijk hoe ik u kan helpen.

De uitgangspunten van de AVG

De AVG of in het Engels de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) gaat over het beschermen van persoonsgegevens waarbij zeven uitgangspunten gelden: transparantie, doelbinding, gegevensreductie, juistheid, bewaarduidelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid en verantwoording.

De kern van de AVG

De verantwoordelijke treft passende organisatorische, procesmatige en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Maak een afspraak

Wilt u gebruik maken van de gratis AVG check?
Maak dan vandaag nog een afspraak met AVG-CARE

gratis* ook geen reiskosten voor 0317 en 0318 daarbuiten op aanvraag.

Ik wil meer weten!

Veelgestelde vragen (FAQ)

  • Waar staat de AVG voor? AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dit is de Europese Privacywet. De AVG regelt dat organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. U moet bijvoorbeeld een goede reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. En u mag niet meer persoonsgegevens verwerken nodig is.
  • Waar staat de AVG voor? AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dit is de Europese Privacywet. De AVG regelt dat organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. U moet bijvoorbeeld een goede reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. En u mag niet meer persoonsgegevens verwerken nodig is.
  • Ik heb een Privacy Policy, ben ik daarmee klaar? Nee, helaas niet dat wordt vaak gedacht. Alleen het papiertje is onvoldoende. Je moet ook procesmatige, technische en organisatorische maatregelen nemen om te voorkomen dat persoonsgegevens misbruikt worden.