Menu

Privacy goed geregeld!

maak een afspraak >>

Awareness-programma!

Bij ons Awareness-programma draait het om Dé mensen in uw organisatie!

De afgelopen jaren hebben organisaties veel uitgeven aan digitale awareness-programma. Een digitale training: even één uurtje snel een digitaal programma doorlopen met vragen en antwoorden. Soms aangevuld met wekelijks een awareness-vraag voor het Oja momentje; én dan weer verder met de dagelijkse werkzaamheden; U herkent het vast wel?

Wat even wordt aangestipt én goed wordt gegokt geeft de korte termijn ervaring van: “ik weet het wel” zonder dat het echt beklijft. Bij digitaal veilig werken gaat het om praktijkvaardigheden. Van theorie naar de praktijk.

Logisch!

Ik wil meer weten!

De leercurve van de mens

Bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid, competentie, kennis of nieuw gedrag doorloop je altijd vier stappen. Het model met deze vier stappen kent verschillende benamingen. Ik hanteer de benaming leercurve van Maslow. Het model beschrijft de groei van onbekwaamheid naar bekwaamheid en de mate van (on)bewust handelen die daarbij hoort.

De leercurve van Maslow heeft betrekking op het aanleren van nieuwe vaardigheden of het opdoen van kennis. Het model is opgebouwd uit vier kwadranten of fasen.

Deze 4 kwadranten zijn:

 1. Onbewust onbekwaam (je weet niet wat je niet weet);
 2. Bewust onbekwaam (je weet nu dat je iets nog niet kan of weet);
 3. Bewust bekwaam (je wordt er beter in) EUREKA;
 4. Onbewust bekwaam (je werkt digitaal veilig vanuit automatisme). 

Ons Awareness-programma, wat doen wij anders

Wij laten mensen ERVAREN wat veilig digitaal werken is!

Na een kennismaking met de manager en verdere uitleg over onze aanpak, zijn de stappen:

 1. Gedragssurvey op de werkvloer: wat wordt er gedaan of juist niet;
 2. Terugkoppeling van de bevindingen aan directie/management;
 3. Leerdoelen bepalen met stakeholders in de organisatie;
 4. Trainingsprogramma opstellen én met een testgroep oefenen;
 5. Trainingsprogramma uitvoeren met feedbackronde;
 6. Nascholing of verdieping op basis van persoonlijke behoefte;
 7. Afsluiting en/of periodieke herhaling.


Maak een afspraak