Menu

Onze aanpak

Met 6 stappen wordt het fundament gelegd voor uw privacybeleid.

STAP 1 – AVG-check

De gratis AVG-check (of second opinion) en het adviesgesprek vormen de basis voor de aanpak. Dat doen we bij u op kantoor om gelijk een goed beeld te krijgen van uw werkwijze. Alle hoofdpunten van de AVG komen aanbod. U ontvangt een gratis adviesrapport met concrete

STAP 2 – nulmeting NEN 7510

De NEN-7510 nulmeting brengt in kaart waar uw organisatie staat ten opzichte van de normering en welke stappen er eventueel nog gezet moeten worden om de informatiebeveiliging en privacybescherming bij uw organisatie goed in te richtten.

STAP 3 – Register van Verwerkingsactiviteiten

Het “register van verwerkingsactiviteiten”(wettelijke verplicht) vormt de basis van alles. Samen doorlopen wij alle bedrijfsprocessen om de verwerking van persoonsgegevens in beeld te brengen. Het gaat hier om de gegevens van personeel, cliënten en leveranciers, zowel digitaal als op papier.

STAP 4 – Privacy Impact Assessment (DPIA)

Door het uitvoeren van een “Privacy Impact Assessment”, ofwel een risicoanalyse, weet u welke maatregelen getroffen moeten worden. Niet in alle gevallen is een DPIA verplicht. Daarbij volgen we de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

STAP 5 – Opstellen maatregelenplan

Het maatregelenplan is voor u een concreet plan waarin overzichtelijk de volgorde van de te nemen maatregelen zijn opgenomen. De maatregelen zijn onderverdeeld naar type: a.) technische maatregelen, b.) procesmaatregelen, c.) organisatorische maatregelen en d.) juridische maatregelen. Per maatregel wordt een toelichting gegeven over de uitvoering.

STAP 6 – Het verantwoordingsrapport

In het verantwoordingsrapport komt alles voor u samen. Het geeft u inzicht in de actuele AVG-situatie met beschrijvingen en resultaten van de bedrijfsprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, de verantwoording van gemaakte keuzes, de resultaten van de risicoanalyse en het maatregelenplan. Dit rapport is de basis voor alle AVG-aspecten in uw organisatie.

Wilt u meer weten of een second opinie? Vraag dan de gratis AVG-check en het adviesgesprek aan via het contactformulier.

Stel hier uw vraag