Menu

Onze AVG aanpak

Onze aanpak is gericht op het verkrijgen van inzicht in de verwerking van persoonsgegevens in uw organisatie. Om vervolgens maatregelen te treffen om onnodige risico’s te voorkomen. Met onze 6 stappenaanpak heeft u een stevig fundament voor uw privacybeleid.

STAP 1:
De gratis AVG-check (óf second opinie) en het adviesgesprek vormen de basis voor de aanpak. Dat doen we bij u op kantoor om gelijk een goed beeld te krijgen van u werkwijze. Alle hoofdpunten van de AVG komen aanbod. U ontvangt een gratis adviesrapport met voorstellen. Daarna bepaalt u zelf of u van ons aanbod gebruik wilt maken.

STAP 2:
Het “Register van Verwerkingsactiviteiten” vormt de basis van alles. Samen doorlopen wij alle bedrijfsprocessen om de verwerking van ‘persoonsgegevens’ in beeld te brengen. Het gaat hier om de gegevens van: personeel, cliënten en leveranciers, zowel digitaal als op papier. Het resultaat wordt betrokken bij de risico analyse (stap 4) en het opstellen van het AVG maatregelenrapport (stap 5).

STAP 3:
Het is noodzakelijk goed inzicht te hebben hoe veilig uw ‘digitale’ omgeving is. Want u wilt natuurlijk weten hoe veilig uw organisatie digitaal is. Daarom is het laten uitvoeren van een penetratietest waarbij de gehele kantoorautomatisering en digitale infrastructuur op veiligheid wordt gecontroleerd een belangrijke stap.
De resultaten worden betrokken bij de risico analyse (stap 4) en het opstellen van het AVG maatregelenrapport (stap 5).

STAP 4:
Door het uitvoeren van een “Privacy Impact Assessment” (risico analyse) weet u welke maatregelen genomen moeten worden. In deze stap worden de resultaten van het register van verwerkingsactiviteiten en het rapport van de ICT-tester betrokken. Om voor u de risico’s te kwantificeren en te kwalificeren.

STAP 5:
Het “Maatregelenplan” is voor u een concreet plan waarin overzichtelijk de volgorde van de te nemen maatregelen zijn opgenomen. De maatregelen zijn onderverdeeld naar type: a.) technische maatregelen, b.) procesmaatregelen, c.) organisatorische maatregelen, d.) juridische maatregelen. Per maatregel wordt een toelichting gegeven over de uitvoering.

STAP 6:
In het “Verantwoordingsrapport” komt alles voor u samen. Het geeft u inzicht in de actuele AVG situatie met beschrijvingen en resultaten van: de bedrijfsprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, de verantwoording van gemaakte keuzes, de resultaten van de risico analyse en het maatregelenplan. Dit rapport is de basis voor de AVG aspecten in uw organisatie.

SLOT
Het opleveren van het verantwoordingsrapport en het verlenen van decharge markeert het einde van de onderzoeks- en rapportagefase. U weet wat u te doen staat om de AVG verder in uw organisatie te implementeren.  

Wilt u meer weten? of een second opinie? Vraag dan de gratis AVG-check en het adviesgesprek aan via het contactformulier.

Stel hier uw vraag