Menu

Met drie normenkaders, de basis op orde!

30-03-2023 | Even eerlijk: de zorg dat medische persoonsgegevens NIET ongewenst worden verwerkt is ECHT de zorg van de zorgverlener. Het vertrouwen dat een cliënt aan u geeft, is inclusief de zorg van zijn (medische) persoonsgegevens. Zó eenvoudig is het nu eenmaal, het draait om vertrouwen.

Voor zorginstellingen die medische persoonsgegevens verwerken is het beveiligen van privacygevoelige informatie een must. Naast de AVG moet u daarom ook voldoen aan NEN 7510 en de NTA 7516.

Het goede nieuws is dat: deze drie normenkaders samen dé basis vormen van de bescherming van medische persoonsgegevens, bij u op de praktijk én bij het uitwisselen van informatie met uw ketenpartners. Én heel belangrijk bij een slimme en geïntegreerde aanpak kunnen onderdelen van de drie afzonderlijke normen, voor meerdere doelen worden gebruikt; dat bespaart kosten

De AVG

Is voor een belangrijk deel een juridisch (kader) instrumentarium zonder echt normen, maar met beleids- en verantwoordingsverplichtingen gericht op awarness en verwerkersovereenkomsten. Het Register van Verwerkingensactiviteiten – een AVG-verplichting – met hoe, wie en wanneer persoonsgegevens verwerkt vormt de basis voor de risicobeoordeling voor NEN 7510 (1+2).     

NEN 7510

Richt zich vooral op het normenkader met verschillende eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.  De focus ligt op de invulling van technische en organisatorische maatregelen in uw organisatie. Het beheersen van en omgaan met informatiebeveiligingsincidenten (bijvoorbeeld een datalek) is onderdeel van de eisen. Máár een datalek melding doet u op grond van de AVG aan de Autoriteit Persoonsgegevens, én is dus een AVG-verplichting.

NTA 7516

Beschrijft de eisen waaraan informatie-uitwisseling zoals; e-mail, messenger en chatprogramma’s met daarin patiëntgegevens, zou moeten voldoen om veilig te zijn. Het gaat daarbij om de waarden die geborgd moeten worden, zoals de mate van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, maar ook gebruiksvriendelijkheid.

Meer weten hoe wij uw organisatie kunnen helpen met deze drie normenkaders, kijk dan op onze pagina https://avgcare.nl/nen-7510/ óf maakt gelijk een afspraak via per telefoon 0317-617070 óf https://avgcare.nl/contact/